.......................Let´s get IN ! .........................

International Spring Colors Party

March 15, 2013

Dear Internationals,
 
 There are many unique and different traditions that different cultures and countries celebrate to welcome the arrival of Spring after the long winter.
 
 Lets join all that traditions together and celebrate on International Spring Party in High Street Club!! Meet people from more than 40 countries and enjoy spring atmosphere, grab this unique opportunity to talk, improve foreign languages and boost your cultural awareness! Everyone is welcome and feel free to invite your friends!!! 
 
 Dress code: wear anything bright, spring colored
 
 Starting at 21:00, High street Club, Vysoka 14
 
 Entry fee: 4 eur one drink included if you come before 21:30, after 21:30 5 eur one drink included
 
 Media Partners:
 Latinos Slovakia: www.latinos.sk
 The Daily sk: www.thedaily.sk
 Parties.sk: www.parties.sk
 BAportal: www.baportal.sk
 
 More info, table reservations: foreignersba@gmail.com or hsc@mojklub.sk
 
 See us!
 __________________________<wbr></wbr>__________________________<wbr></wbr>__
 
 Drahí Internationals, 
 
 Existuje mnoho jedinečných a rôznych tradícií, ktorými rôzne krajiny a kultúry oslavujú príchod jari po dlhej zime.
 
 Poďme teda spojiť všetky tradície dohromady a osláviť príchod jari na Iternational Colors Spring Party v High Street Club-e. Stretnite sa s ľuďmi s viac ako 40 krajín a vychutnajte si jarnú atmosféru, zlepšite si cudzie jazyky a zvýšte si kultúrne povedomie. Každý je vítaný a nebojte sa pozvať svojich priateľov!
 
 Dress code: niečo jasné, farby jari 
 
 Začíname o 21:00, High Street Club, Vysoká 14
 
 Vstupné: 4 eur a welcome drink ak prídeš do 21:30, po 21:30 5 eur a welcome drink
 
 Mediálni partneri:
 Latinos Slovakia: www.latinos.sk
 The Daily sk: www.thedaily.sk
 Parties.sk: www.parties.sk
BAportal: www.baportal.sk
 
 Viac informácií, rezervácia stolov: foreignersba@gmail.com or hsc@mojklub.sk
 
 Vidíme sa!