.......................Let´s get IN ! .........................

Retro Disco Party

March 9, 2013

Golden Hits of 70's, 80's & 90's by @ndree deejay

Počas tejto noci ti @ndree deejay naporcuje najväčšie pecky zo 70., 80. & 90. rokov.

Dress to impress!